+420 466 921 179
obchod@ekorex.cz

Ekorex-Consult, spol. s r.o.
Na Lužci 657,533 41 Lázně Bohdaneč

Nákupní košík

0 Kusů  - 0Kč

Prezentace společnosti

Ekorex-Consult, spol. s r.o.

Úvod

Česká firma Ekorex-Consult spol. s r.o. je významným výrobcem nové generace servopohonů s inteligentními řídícími jednotkami, snímačů hladin a vysoce přesných strojírenských komponentů zakázkově vyráběných.

Firma Ekorex-Consult, spol. s r.o. je důležitým světovým výrobcem podvletových a bočních hořáků včetně příslušenství pro sklářské tavící agregáty. Zároveň je i dodavatelem kompletních systémů otopu těchto pecí na zemní plyn a propan včetně měřících, bezpečnostních a regulačních řad. Tento výrobní program je dodáván výhradně pro společnost FlammaTec spol. s r.o., Vsetín, CZ.

Jako držitel certifikátů kvality a systémů řízení kvality procesů (IQ NET č. CZ-102/2018, CQS 102/2018) se ve spolupráci se sdružením CQS a SZÚ Brno podílí na vývoji a výzkumu aplikací moderních technologií a výrobků z oboru, jejich laboratorním testování a certifikaci procesů dle norem a směrnic ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO ve spojení s ČSN EN ISO3834-2:2006.

Společnost při realizaci vlastních činností klade důraz na minimalizaci dopadů na životní prostředí, na prevenci vzniku úrazů a na zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

Cílem naší společnosti je poskytování kvalitních služeb a výrobků v souladu s požadavky zákazníka. Naší snahou je vytvářet, udržovat a rozvíjet vztahy se zákazníky, dodavateli a veřejností.

Historie společnosti

Společnost Ekorex-Consult, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 se zaměřením na obchodní činnost.

V roce 2001 převzala výrobu vlastních výrobků v oblasti měření a regulace historicky spojenou se značkou EKOREX. V roce 2006 společnost na pobočce v Nové Pace zahájila výrobu relé pro Tyco Electronic. Tato spolupráce byla v roce 2019 ukončena.

V roce 2001 získala společnost první certifikaci systému řízení jakosti společnosti podle normy EN ČSN ISO 9000:1994. V roce 2003 došlo k rozšíření certifikace na svařování. Společnost získala „Velký průkaz způsobilosti“ a „Osvědčení jakosti při svařování“ od společnosti TDS Brno. V roce 2009 společnost realizovala přechod na nové systémy řízení kvality ISO a získala certifikáty CQS a IQ NET ( ISO 9001:2006 ). V roce 2018 proběhla certifikace procesů dle norem a směrnic ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO ve spojení s ČSN EN ISO3834-2:2006.

Firma Ekorex-Consult byla dvakrát úspěšná v rámci dotačních programů OPPP INOVACE. Poprvé v letech 2006 až 2009 za pomoci získané dotace inovovala výrobní a logistické prostředky a procesy v rámci realizace nové produktové řady servopohonů a snímačů hladin s cílem zvýšit celkovou kvalitu nových výrobků a efektivitu výrobního procesu.

Podruhé v letech 2011 až 2014 s podporou MPO ČR oživila výrobní sortiment servopohony s inteligentními řídícími jednotkami, znovu inovovanými měřiči hladiny kapalin a dalšími komponenty pro významné ekologické stavby a do výbušných agresivních prostředí v energetice, petrochemickém průmyslu a jaderných elektrárnách, v teplárenství, zemědělství a potravinářství. V rámci tohoto projektu byla pořízena další špičková výrobní technologie a byly také významně rozšířeny výrobní, skladovací a expediční prostory firmy.

V roce 2008 společnost ve spolupráci s firmou FlammaTec spol. s r.o., Vsetín, CZ zahájila výrobu podvletových a bočních hořáků pro sklářské tavící agregáty. Tento výrobní program je dodáván výhradně pro tuto společnost, koncoví zákazníci jsou z celého světa (Čína, Brazílie, Indie, Francie, Malajsie, Mexiko, Polsko, Rusko, Turecko, USA, ČR, …). V roce 2017 došlo k rozšíření této výroby o příslušenství pro sklářské tavící agregáty a dodávky kompletních systémů otopu těchto pecí na zemní plyn a propan, a to včetně měřících, bezpečnostních a regulačních řad.

S významným rozšířením této výroby přišla potřeba zlepšit technologické zázemí firmy. V rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců “, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu v letech 2018–2019 absolvovali pracovníci technické přípravy výroby odborné zaškolení v oblasti čtení a kreslení technické dokumentace a programování CNC strojů. Společnost pořídila 3D kreslící program Solid Edge Foundation a program Solid Edge CAM Pro 2,5 xis Milling add-on, Solid Edge CAM Pro 3 Axis Milling add-on a Solid Edge CAM Pro Turning add-on. S pořízením této technologie byly zasíťovány všechny CNC stroje a propojeny s CAD/CAM systémem.

Současně s posílením technologického zázemí byla realizována přístavba expedičního skladu pro potřeby kompletace a expedice výrobků pro firmu FlammaTec.

V současné době společnost zaměstnává okolo 40 vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Sídlo společnosti

Ekorex-Consult, spol. s r.o. - Lázně Bohdaneč
Na Lužci 657 533 41
Lázně Bohdaneč